top of page

INFO

FILOSOFIE

De filosofie van Arco Bene is het aanbieden van een meer gespecialiseerde opleiding voor viool dan de academie of muziekschool.

 

Regelmaat is van zeer groot belang zowel in het studeerwerk van de leerlingen zelf, als in de opvolging ervan.  Daarom lopen de lessen ook door tijdens de vakanties.

DIDACTISCH

In de lessen wordt didactisch materiaal gebruikt zoals opnames en films over grote violisten.  Om leerlingen actiever te betrekken bij het leerproces, worden op regelmatige tijdstippen opnames van de leerlingen gemaakt zodat zijzelf met een kritische blik hun vioolspel kunnen ontdekken en corrigeren waar nodig. 

 

Lessen zijn individueel.  Op deze manier kunnen we direct op de juiste werkpunten toespitsen.  Soms wordt er wel samenspel tussen de leerlingen georganiseerd.

Arco Bene tracht zijn studenten de kans te geven om bekende pedagogen en/of solisten te ontmoeten, in de vorm van een extra masterclass of stage.

 

Leerkrachten van de school zijn Wim Spaepen en Nina Van Campen.

 

Lessen zijn in het Nederlands of het Engels.

Arco Bene probeert zoveel mogelijk uitvoeringen voor publiek te stimuleren, daarom is het aangewezen dat leerlingen elkaars lessen kunnen bijwonen.  De school organiseert eveneens elk semester een concert.

 

Leerlingen zullen aangezet worden om deel te nemen aan wedstrijden en andere projecten.

 

De leerlingen worden op uitvoeringen en in sommige lessen begeleid door een pianist.

 

UITVOERINGEN

bottom of page